Endret: 23 nov 2019     Opprettet: 24 mar 2017

Referat fra beboermøte den 28. februar 2017

Referat beboermøte den 28. februar 2017

REFERAT FRA BEBOERMØTE 28.02.2017

1.Installering av fiber og ny dekoder v/Canal Digital

Borettslaget har fornyet avtalen med Canal Digital. Inkludert i avtalen er utskifting av gamle koaksialkabler med nye fiberkabler. Testa er entreprenør som skal bygge selve nettet. Eksisterende kabelnett er over ti år gammelt. Kabelnettet er ikke foreldet, men kutting av kabel pga oppussing og lignende gjør at signalene blir dårligere. Nye fiberkabler skal sikre at nettet er stabilt og raskt. Dere vil fremdeles kjenne igjen det gamle oppsettet med dekoder og plugg i veggen. Vi installerer også ny trådløs ruter til alle. Folk som klager over dårlig og ustabilt nett har ofte en dårlig ruter. Dette kan ikke vårt kundesenter hjelpe med. Vi installerer ny dekoder. Den skal være enkel å bruke. Dekoderen fungerer trådløst og du kan sette dekoderen inn i et skap.

Fra Canal Digitals side er dette en investering på ca 4,5 millioner.  

Med den nye dekoderen får man tilgang til tjenesten T-WE. Den inneholder tjenester som «Start forfra», det gjør at du kan starte et program som har begynt forfra. Vi har rettigheten på de fleste programmer i grunnpakka. Nå kan man trykke til venstre for å se viste programmer i én uke tilbake.

Den nye dekoderen heter T-WE boks. Når vi kommer med ny dekoder skal vi ta med den gamle. Hvis du ikke har den gamle, gjør det ingenting.

Den nye dekoderen er Canal Digitals toppmodell. Med ny dekoder kan du kjøpe minidekoder for å ha tv i et annet rom.

Den gamle avtalen har en hastighet på 5 mb inkludert. Ny avtale inkluderer 30 mb. 1. august går dette opp til 50 mb.   Å se på nrk nett-tv tar 8 mb.

Ønsker du en ekstra dekoder må du betale for dekoder og 25 per måned i kortavgift.

Spørsmål fra salen:

Hvor høy hastighet kan man få? Den høyeste hastigheten per i dag er 500 mb.

Hva skjer hvis man har uttak i flere rom? I avtalen kan velge om man vil gjenbruke eksisterende uttak, eller legge opp et nytt punkt. TV-kabler i to rom vil si at man må trekke ekstra kabel.

Hva vil oppgraderingen bety hvis man betaler for ekstra hastighet? Man vil få bedre hastighet.

Det er veldig dårlig brukerstøtte hos Canal Digital, jeg har ikke hatt internett på en måned. Jeg har ikke fått god behandling?

Dette beklager vi. Kundeservice har lovet at de skal skjerpe seg. Det har vært enorm belastning på kundesenteret den siste tiden.

Jeg måtte ringe 5 ganger for å få riktig kabel?

Er det riktig at man skal betale kortavgift hvis man har oppgradert dekoder og bare bruker en dekoder? Nei, dette er ikke ritig. Her har kundeservice gjort en dårlig jobb.

Dere har en mulighet å sende e-post til styret som kan ta dårlig kundeservice opp med meg. Vi kan bare beklage og lover å skjerpe oss.

Installatør Bjørn Erik fra Testa, Bjørn fra Flexcom (underleverandør): Vi vil forsøke å bruke dagens kabelveier, vi har hatt befaring i 4b for å se hvor kablene går i dag. Kablene går fra loftet og ned til 8, 7, 6, og 5. etasje. For 1, 2, 3. og 4.  går kablene fra garasjen og opp. Vi tar utgangspunkt i at dette gjelder alle oppganger.

Uttaket er en hvit liten kontakt i veggen. Inne i den ligger sentral med tv og internett. Ved siden av står multikontakten. Man kan få to multikontakter.

Vi starter førstkommende tirsdag i 4b. Det er viktig å være hjemme når vi skal inn. Vi må klippe dagens koakskabler. Hvis vi ikke får tilgang kan dette stoppe prosjektet. Alle i gjeldende etasjer må være til stede.

Alle vil få varsle en uke i forveien i postkasse eller lapp på døra. Hvis man ikke kan være hjemme, må man avtale med vaktmester/styret eller nabo om nøkkel.

Når skal dette foregå i den enkelte leilighet? Det er ikke fastsatt datoer.

Vi vil sette opp en plan for hele borettslaget. Planen kommer opp i løpet av denne uken. Vi er løsningsorienterte og skal få til dette. Alle i første til fjerde, eller 5 til 8. må være til stede på oppsatte datoer.

Det er én dag vi må være til stede i leiligheten. Man kan gi nøkkel til nabo. Kan en av dere komme for å se på hvor kabel kan trekkes i ekstra rom? Det skal vi klare.

Kan oppslagene varsles på borettslagets nettside? Ja, det skal vi gjøre.

Kan vi selv velge hvor uttakspunktet skal være? Ja, men kabelen vil komme ut der den ligger i dag. Vi kan ta den ut her og legge ned i list. Kabelen er 5,5 mm tykk.

Man kan beholde gammel kabel, vi monterer da en splitter ved tv-kabel.

Hvordan vil installatører legitimere seg? De legitimerer seg med byggekort/grønt kort og arbeidsklær merket Flexcom. Hvor går fiberkablene i 8-blokka? Her går kablene gjennom overgangsboligen.

Canal digital eier hjemmesentralen. Kabelnettet er borettslagets eiendom. Etter tre år kan borettslaget bytte leverandør. Hvis det er brudd i kabel og man må legge nytt, er det borettslaget som må dekke kostnaden. Fiberkabel er mye skjørere. Hvis man skal flytte punktet ved tv, må man ringe oss. Hvis fiberen knekker vil det koste 10 – 15 000 å installere ny.

Borettslaget har bundet seg i fem år og betaler 309kr. per måned per leilighet. Vi må ha dere som kunde i 12 år for at dette skal lønne seg.

 

2.Rørprosjekt v/OBOS-prosjekt

Tommy Asp fra OBOS prosjekt og Johan Heed fra Trygg: Tommy Asp takker for samarbeidet, det er et flott borettslag og det har vært en god prosess. Vi er ferdige med rørprosjektet. Ventilasjonsaggregater i 8-blokka gjenstår. Det gjenstår også ettårsbefaring om et år. Vi vil spørre om det er noe å reklamere på. Selv om jeg ikke har vært engasjert for bad som er pusset opp, skriv dette også, hvis dere har reklamasjon. Vi vil ikke ha klager over tregt varmtvann. Dette er ikke en reklamasjon. Hvis der har øvrige klager, send til styret.

Heed: Takk for godt samarbeid, det har vært klage på trykk og temperatur i 20 leiligheter. Geir har kontaktet alle flere ganger. Hos dem som har svart, har vi ikke funnet noe feil. Før rehabilitering var trykket inn til borettslaget ulovlig høyt. Tidligere hadde varmtvannet en temperatur på 70 grader. Dette var ulovlig høyt. Det står nå på 60 grader, anbefalt varmtvannstemperatur er 55 grader. Noen klager over at det tar lang tid å få varmtvann. Det skal ta maksimalt 30 sekunder å få varmtvann.

Spørsmål fra salen: I rørboka står det at skal ta 10 sek for 40 grader. Hos meg tar det 17 sekunder. Hva er standarden for hastighet på vamtvann? Standarden er for nye bygg. Det er ingen standard for rehabilitering. Vi kan ikke bygge fordelerskap i hver leilighet.

Jeg målte i dag, det tok 30 sekunder for å få 40 grader. Det gir dårlig tillit at leverandøren selv sjekker?

Vi har fulgt opp med 28 byggemøter og opplegget er sjekket av eksternt firma. På alle kraner er det en termostat. Den kan justeres. Det kan hjelpe ved å justere termostat.  Fokuset har vært vannsikkerhet. Borettslaget har hatt mange vannskader. Det skal i fremtiden være minimalt med vannskader fra vannrørene.

På 30 sekunder hadde jeg 40 grader. Dette er for dårlig, føler meg dårlig behandlet, jeg vet ikke hvordan jeg justerer termostat. Man har ikke tatt oss alvorlig. Hvilken standard skal det måles etter? Lite forståelse for dem som opplever treg og lav temperatur?

Alle kraner er forskjellige, I fordelerskapet er det 57 grader. Grunnen til at dette er i trappa, er fordi vi ikke ville rive bad. Sirkulasjonsrør sørger for at det er 57 grader konstant.

I kjelleren er det installert legionellaanlegg som hindrer legionellavekst. Det sender elektroner som fjerner biofilm som danner legionellavekst.

Vi har fått 600 000 avslag i forsikring per år. I brannskap i 8-blokka er det ikke lenger vann. Folk må vite at det ikke er vann i krana.

Vi hadde gjort nesten all jobb på forhånd? Det ble kun installert nye rør på kjøkken hos oss? Finnes prosedyrer for tilbakebetaling? Ja, tre leiligheter hat fått refusjon.

Jeg bor i første etasje og Waterguard varsler ved temperatursvingning ute? Leverandør skal se på dette.

 

 

3.Plan for utearealer v/Hege Paalsrud

På siste generalforsamling ble det vedtatt å bruke midler på å utarbeide plan for oppgradering av borettslagets uteområder. Jeg har spurt beboere om hva man ønsker via Facebook og oppslag i gangene. I løpet av prosessen fikk jeg kontakt med bydelen som har planer om å oppgradere ballplassen. Vi så at det er muligheter for samarbeid.

Det har kommet inn mange forskjellige ønsker, trampoline, bikuber, ikke bikuber, utskifting av alt, opprydding av busker, bedre belysning osv.

Mange av innspillene er i takt med kommunens tanker. Jeg deltok på idedugnad for ballplassen.

Tiltakene vil koste penger. Jeg har søkt bydelen om grønne midler for å bygge trygge sykkelplasser med plass for sykkelvedlikehold. Borettslagets uteområder blir slitt fordi vi er en gjennomfartsåre til og fra skole og Sandaker senter.

Mads Nakkerud fra bydelen ønsker mulig samarbeid med ballplassens nærområde. Dette ble startet med møter om interessenter i ballplassen: Borettslag, skole og frivillighetssentralen. Mye av forslagene vi har fått inn kan vi gjøre noe med. Vi vi se oppgradering av ballplass i sammenheng med borettslagets behov slik at området blir trygt for alle.

Nå er plassen tredelt: Parkanlegg, stor ballplass og liten ballplass. Det er foreslått å beholde liten ballplass, med skøytebane om vinteren. Stor takk til Sandaker borettslag og andre som frivillig har sprøytet og laget skøytebane.

Det er foreslått en grønn lunge og en møteplass på tvers av generasjoner. Hvordan lage møteplass for både barn og eldre? Det er viktig å tenke på trygg ferdsel for borettslaget og andre, bilkjøring ambulanse osv, man har vurdert mulige stier, sykkelstier langs plassen osv.

Vi har sett på belysning, det er tidvis krevende å se hvem som har ansvar for hvilken lampe? Vi skal finne ut av dette. Det skal foregå opprydding av buskas i år. Vi skal ta vekk håndballmål og stygt buskas. Ingen planer er foreløpig vedtatt. Det blir arrangert møte når en plan er i ferd med å vedtas. Ta gjerne kontakt via Hege eller styret. Sandaker borettslag er nå i fokus.

Hege: Planen er ikke vedtatt. Kommunen skal bruke en landskapsarkitekt som vi også skal bruke. Det skal utarbeides forslag til vedtak og tidsplan.

Hva med vedlikehold? Plassen ble vedlikeholdt tidligere, ikke nå? Årsaken er budsjett.

Lekeapparater for voksne er en god ide, det er stort behov for dette.

Hege: Gi alle slike forslag til meg så kan vi se på dette i samarbeid med landskapsarkitekt. Landskapsarkitekt skal hjelpe oss med å se på avgrensning mot privat/kommunalt område.

Kanskje vi kan gi tillatelse at alle kan bruke vår lekeplass mot at vi kan sende andre folk bort fra borettslaget.

Asbjørn: Det er viktig å tenke over konsekvenser forslagene vil ha for borettslaget.

 

4.Ventilasjon av leilighetene v/OBOS

Det er skiftet ventilasjonsaggregater i blokk 2, 4 og 6. Nye ventilasjonsaggregater kommer i 8-blokka i mars. Det er installert varmepumper i blokk 2, 4 og 6. for å spare strøm. Ventilasjon er en viktig del av dette. All bruk av leiligheter tilfører fukt. Hvis den ikke fjernes, vil man kunne få fuktskade, kondens eller råte. Vindusspalter må derfor stå åpne, slik at det blir tilført luft.

Det har vært inspeksjon i leiligheter, og alle har fått beskjed om fjerne utstyr koblet på ventil. Vi vil foreta inspeksjon på vårparten.

Det er sterkt undertrykk i min leilighet. Alle mine inntak er åpne og det suser? Det blåser ut av stikkontakten? Send e-post så skal vi se på det.

Det blir kaldt når alle ventiler står åpne? Ja, dette er tekniske forskrifter. Det er slik anlegget er bygd opp, med mekanisk trekk gjennom vindu. Kanalrens har også åpnet opp, slik at trekket er sterkere.

Hvor lenge varer et vindu, skal de skiftes ut? Alle kjøkkenvinduer er byttet, men ikke i to-roms leiligheter. Vi vet ikke når vinduer skal bli byttet.

Ventilasjon på badet i 8 skal bli vesentlig bedre.

Jeg har matlukt på badet? Dette kommer fra leiligheten under. Hva blir gjort? Alle har fått beskjed om å fjerne avtrekk. Dette blir fulgt opp til våren.

5.Vask av fellesarealer v/Anne Haugen

Utgikk pga. dårlig tid.

 

 

6.Brannvarslingsanlegg

Utgikk pga. dårlig tid.

7.Sikkerhet

Det var nylig noen som overnattet og gjorde fra seg i trappa i 2c. Hva kan vi gjøre for å unngå dette?

Vi kan sikre oss mot at uvedkommende kommer inn i leiligheter. Man kan få installert digitalt kikkehull: I stedet for å bruke kikkehull, kan man trykke på en knapp og se vedkommende bedre på en skjerm. Dette må man betale selv.

Beboer fra 2c: Fremmed person sier han er sykepleier fra bydelen og går bare inn. Han sperrer mor inne på kjøkkenet, stiller spørsmål om helse osv. Etter besøket ble det oppdaget at kontanter og smykkeskrin er tømt. Dette er verdier for 30 – 40 000 kroner. Man må spørre fremmede som vil inn i oppgangen om hvem de er og til hvem de skal. Hva kan gjøres?

Mange som kjører inn og ut av garasjen uten å vente på at døren går igjen. Fra garasjen kan man gå rett inn i hver oppgang i 2, 4 og 6. Det er mange som slipper inn uvedkommende.

Garasjedører er rømningsvei så de må kunne åpnes. Vi vurderer å holde døren låst, og sette inn glassdeksel over nødåpner. Dette kan bli dyrt. Vi må sannsynligvis bytte dører.

Hjemmesykepleien går nå i blå uniform. Det må informeres når man får en tjeneste fra borettslaget.

 

Referent: Trond Negaard