Endret: 14 mai 2020     Opprettet: 26 feb 2020

Nytt fra styret februar 2020

Innstallasjon av nye ladere til elbil i garasjen

Styret har besluttet at andelseiere som ønsker å få innstallert lader til elbil i garasjen framover må bestille lader med programmering og innstallasjon fra Leithe & Christiansen. Dette gjør at vi er sikker på at framtidige innstallasjoner gjøres på rikitg måte.

 

Pris på strøm til lading i garasjen

Vi har fått henvendelser fra beboerne angående prissettingen per kwh for å lade bil. Styret har besluttet at vi lar prisen stå slik den er inntil videre. Når det har gått noe tid med det nye anlegget kan vi se på forbruksdata opp mot strømregninger og løpende kostnader og gjøre en ny vurdering. Utgangspunktet for prisen er SSBs oppføring av gjennomsnittspris for 2019, men der vi har tatt høyde for at vi i større ladeanlegg må ha større hovedsikring og at vi dermed må over på nettleie med effekttariffer. Dette har stor innvirkning på strømprisen. Selv om varmtvannet og ladeanlegget er lagt bak samme måler for å utjevne effekttoppene bedre, vil vi ha effekttopper som gjør at nettleien vil bli noe høyere. I tillegg har vi serviceavtale og ordinært vedlikehold på ladeanlegget og 400 volts tavlen til ladeanlegget.

15% i påslag av fakturert beløp til charge365 er knyttet til fakturering, trådløst anlegg og programmering/oppdatering av ladere.

 

Parkering på fellesområdene

Styret har inngått kontrakt med P-service AS om å inspisere og eventuelt bøtelegge biler som står parkert over lang tid på fellesområdene uten tillatelse. Det vil bli hengt opp skilt. Mer informasjon om dette kommer før ikrafttredelse.  

 

Vindusrehabilitering

Arbeidet med å skifte vinduer er nå gjennomført i alle leiligheter, og ferdigbefaring og overtakelse gjenstår. Før dette kan gjennomføres er det noen elementer som skal utbedres i fellesarealer. Vi vil også gjennomgå alle innmeldte skjema fra beboere og det vil bli foretatt inspeksjon i noen leiligheter. Styret kommer tilbake med mer informasjon.

 

Nye andelseiere og informasjon

Styret utarbeider et informasjonsskriv som skal følge med til alle nye andelseiere der blant annet regler når det gjelder støy ved oppussing, samt at de bør kontakte styret før de går igang med større oppussing. Dette er tiltak for å forsøke å redusere banking og boring utover tidspunktene dette er tillatt, og for å prøve å forhindre at eksempelvis fiberkabler kuttes.

Tre nye andelseiere er godkjent siden forrige styremøte.

Kassedyrkerne

Kassedyrkerne har fått tillatelse til å flytte kassene til plenen bak 8' ern, mot ballplassen for å få bedre solforhold.

 

Svingen mellom 8 og 6 skal utbedres

Denne svingen blir stadig kuttet av blant annet søppelbilen. Det ser lite pent ut med hjulspor på plenen, og vi har derfor besluttet å utbedre svingen.

 

Oppbevaring av leker ved lekeplassen

Styret ser på mulige løsninger for å oppbevare leker ved lekeplassen.

 

Dugnad

Vårens dugnad blir 11. mai. Før den tid kommer vi til å samle oppgangstillitsvalgte for å diskutere om det er flere oppgaver enn de "vanlige" vi kan få gjort på dugnaden. 

 

Bruk de elektriske døråpnerne inn og ut av garasjen!

Det er stadig problemer med at dørene mellom oppgang og garasjen ikke åpner seg slik de skal. Dette skyldes ofte at dørene ikke åpnes slik de skal. Dersom en åpner dørene manuelt i stedet for å bruke døråpner på veggen, må dørene resettes for at de skal fungere. Vi kommer til å henge opp skilt på alle dørene.