Endret: 26 feb 2020     Opprettet: 20 jan 2020

Nytt fra styret januar 2020

Her er siste nytt fra styret.

Oppgradering av Sandaker senter

Plan- og byggningsetaten har godkjent søknaden fra OBOS Eiendom om fasadeendring, etablering av takhage med løfteplattform og innvendig ombygging av Sandakersenteret.

Når det gjelder etablering av takhage ved Deichman sendte styret inn en innsigelse til søknaden. Innsigelsen ble ikke er tatt til følge. Dette er begrunnet med at takhagen skal brukes til oppbevaring av planter og kun være tilgjengelig for bibliotekets ansatte, ikke for allmennheten. Vedtaket er lagt ut på nettsiden vår om du vil lese mer.

Vi avslutter de store prosjektene våre

Både vindusbytting og innstallasjon av ny eltavle er planlagt ferdig første kvartal. I all hovedsak har begge prosjekter gått etter planen.  

Beboermøte i mars

Vi planlegger beboermøte i mars. Innkalling kommer. Blant annet vil Telenor komme for å informere om kanalpakke og nytt poengsystem.