14 mai 2020

Nytt fra styret mai 2020

Digital generalforsamling

På grunn av koronasituasjonen gjennomfører vi i år digital og analog generalforsamling. Alle får innkalling på vanlig måte i postkassen. I innkallingen vil det være informasjon om hvordan generalforsamlingen gjennomføres og hva du må gjøre for å delta. Det er mulighet for debatt og spørsmål på den digitale løsningen, Vibbo. For de som ikke kan eller ønsker å delta digitalt vil man kunne levere vanlig stemmeseddel i papir i styrets postkasse eller i postkassen ved vaktmesterkontoret. Spørsmål og kommentarer til sakene kan da rettes til styreleder i kontortid eller på epost. ”Møtet” vil pågå i åtte dager, slik at du har åtte dager på deg fra du mottar innkallingen til du må ha lagt inn din stemme. Det er kun de lovpålagte sakene som vil bli behandlet. Øvrige sakene/innkomne forslag vil behandles på ekstraordinær generalforsamling senere i år.

Arbeid i garasjen

Fordi et grenrør må utbedres skal det gjøres gravearbeid i garasjen fra mandag 18. mai. Arbeidet vil utføres om natta slik at det blir til minst mulig ulempe for beboerne (ikke bruk av toalett mens arbeidet pågår). Det er  beboere i 4b og 4c som blir berørt. De har alt blitt varslet om arbeidet. 10 biler må dessuten flytte fra plassene sine. De det gjelder har fått tilbud om en midlertidig plass å sette bilen sin. Arbeidet skal ta tre dager.

I etterkant av arbeidet skal garasjen feies på vanlig måte

Styret tar også sikte på å gjøre en grundig spyling og vask av garasjen i sommer. For at garasjen skal bli ren må alle flytte bilen sin ut av garasjen. Det vil komme varsling om dette når det nærmer seg.

Utearealene

Etter innspill fra Velferdskomiteen har styret har bestilt to nye og solide griller som vil bli plassert oppe ved flaggstanga. Vi har også bestilt en del nye benker og bord. Flere av dem vil være flett flyttbare. De gamle benkene skal males.

Det vil bli plantet busker og opparbeidet bed langs gjerdet mot steinsirkelen.

Styret har bestilt en stor kasse til oppbevaring av uteleker ved sandkassen. Det er lang leveringstid, og vi vet ikke når vi får den.

Styret ønsker alle en riktig fin 17. mai. Både Nordpolen skolekorps og Torshov janitsjar kommer og spiller for oss. Vi oppfordrer alle til å bli med å synge nasjonalsangen kl 13.