Oppgangstillitsvalgte - retningslinjer

Opptre som mellomledd mellom beboere og styret. Disponere liste med navn, adresser og telefonnummer til alle med tillitsverv.

Holde orden på låsbar oppslagstavle.

Alle som ønsker å bruke denne må henvende seg til oppgangstillitsvalgte.

Sørge for at ugyldige oppslag blir fjernet.

Ønske nyinnflyttede velkommen, orientere om husordensreglene og brannvarslingsanlegget, samt melde fra til styret hvis nøkkelen til brannvarslingsanlegget er borte.

 

De vanligste rutiner i forbindelse med:

 

      Husbråk/støyende virksomhet:

  • Vise til bestemmelsene i husordensreglene. Dersom dette ikke hjelper:
  • Kontakte Securitas bomiljøtjeneste tlf.  22 97 10 70 

    Hvis nødvendig avgjør oppgangstillitsvalgte sammen med Securitas, hvorvidt det er nødvendig å tilkalle politiet

    

      Skadeverk:

  • Securitas bomiljøtjeneste
  • ISS-landscaping

 

      Hensetting av gjenstander i trappeoppgang:

  • Vise til bestemmelsene i husordensreglene
  • Når uregelmessigheter gjentar seg, gi skriftlig melding til styret.