Endret: 23 nov 2019     Opprettet: 21 okt 2019

Retningslinjer for velferdskomiteen

Komiteen velges av generalforsamlingen for en periode på ett år og skal bestå av minimum 3 medlemmer. Komiteen velger selv leder.

Mål for komiteen:

Komiteen skal på best mulig måte legge til rett for samspill mellom forskjellige alders-, kultur- og interessegrupper.
Velferdskomiteen skal jobbe for at beboerne i borettslaget skal:

  • bli kjent med hverandre
  • hjelpe hverandre
  • ha det gøy sammen
  • lære noe nytt
  • lære fra hverandre

Ansvarsområde:
Avholde arrangement for beboerne i borettslaget.
Være behjelpelig ved sosiale arrangementer arrangert av borettslaget (f eks etter dugnader).

Organisering:
Komiteen bør bestå av representanter for de ulike aldersgrupper.

Komiteleder innkaller til møter ved behov. Det skal være avholdt minst to møter årlig.

Referat fra møtene sendes styret.

Årsrapportering:

Innen 31. januar hvert år skal det utarbeides en årsrapport som skal tas med i styrets årsmelding til generalforsamlingen. Rapporten skal inneholde:

  • Komiteens arrangementer i løpet av siste år
  • Forslag til eventuelle nye tiltak/arrangementer neste år

Innen begynnelsen av mars, skal det også leveres budsjettforslag til styret.

 

Vedtatt på generalforsamling 12.05.2003

/?nid=39895