16 mar 2020

Ekstra renholdstiltak

Fra 17.03 vil alle berøringspunkter (trykknapper, døråpnere, søppelnedkast mm) i fellesarealene (i bygningsmassen) bli vasket og desinfisert av profesjonelle renholdere. Rengjøringen vil skje to ganger daglig, ca 09.00-10.00 og ca 16.00-17.00.

Vi oppfordrer beboerne til selv å sørge for at håndtakene og andre berøringspunkter på egen inngangsdør blir rengjort, og at de som bruker trappene kan bistå med at gelendrene blir forsvarlig tørket av.

Ta riktig godt vare på hverandre !

Hilsen Styret