Endret: 22 nov 2019     Opprettet: 4 nov 2019

EL-bil ladding - Status

EL-bil ladding

Nå er ladebokser for elbil strømsatt. Det vil bli informert om bruk av ladeboksen Onsdag 27.november kl. 1700 i garasjen. For veiledning om bruk av ladeboksen - gå inn på Charge365 sin hjemmeside.

Infrastruktur, 400 volts hovedtavle og ladebokser er ferdig montert, men vi venter på ny TRAFO fra Hafslund. På grunn av stor pågang hos Hafslund kan ikke ny TRAFO og nye høyspentbryter leveres før i uke 5 (månedsskifte januar/februar) neste år.

For å få igangsatt ladesystemet vil det bli montert en midlertidig trafo. Denne regner vi kommer på plass ila. november måned. Det vil bli gitt nærmere orientering når vi har fått en fast dato fra HAFSLUND som må montere en ny strømmåler på den midlertidige trafoen.