23 mar 2021

Informasjon om arbeid med trikkeskinnene i Sandakerveien

Fra 19. april begynner arbeidet ved Sandaker senter. Her følger informasjon om arbeidet. Vil du motta nyhetsbrev om framdrift finner du lenke lengst ned i teksten.


Sporveien er byggherre og ansvarlig for opprustningen av trikkeinfrastrukturen som foregår nedenfor Storokrysset, nærmere bestemt mellom Vitaminveien og Åsengata. De siste månedene er det blitt arbeidet i området ovenfor og nedenfor Grefsenveien holdeplass, men etter påske vil arbeidene flytte seg ned til Sandakerveien. Noen arbeider gjenstår i Grefsenveien, men hovedaktiviteten vil foregå i Sandakerveien.

Status for arbeidet:

    Fredag 19. mars: Trikken vil kjøre som vanlig på to spor på hele trikkestrekningen nedenfor Storokrysset.
    Mandag 19. april: Forberedende arbeider starter i Sandakerveien, med blant annet klargjøring for trikk på enkeltspor forbi Sandaker senter. Det blir buss for trikk fra kl 20 om kvelden og ut driftsdøgnet.
    Tirsdag 20. april: Etter nattarbeid natt til 20. april vil trikken kjøre på enkeltspor i Sandakerveien, og en midlertidig holdeplass tas i bruk som erstatning for Sandaker senter holdeplass.


Det er planlagt at trikken vil kjøre på enkeltspor i Sandakerveien frem til høsten 2021. Grefsenveien nedre-prosjektet som helhet er planlagt ferdigstilt i desember 2021.

Les mer om status i denne artikkelen: https://www.fremtidensbyreise.no/trikkeprogrammet/aktuelt/nyhet/3990890/nattarbeid-og-ny-fase-i-sandakerveien

… og på informasjonssiden til Grefsenveien nedre-prosjektet: https://www.fremtidensbyreise.no/trikkeprogrammet/prosjekter/prosjekt/3809807/grefsenveien-nedre

 

Anleggsarbeid og trafikksikkerhet

Sporveien og vår entreprenør Trasé AS har folk på plass i anleggsområdet som til enhver tid følger med på anleggstrafikken. Vi har et stort fokus på sikkerhet, for på best mulig måte å sørge for en trygg og sikker ferdsel for alle som beveger seg nær anleggsområdet. Det er krevende å bo og ferdes i et område der det arbeides, og nettopp derfor ønsker vi ha fokus på sikker ferdsel.

Vi henstiller til alle om å være aktsomme når man ferdes i nærheten av der det arbeides. I så måte er det fint om dere kan formidle informasjon til deres beboere om de pågående arbeidene, eksempelvis på egne nettsider og/eller på annen relevant måte.

Vit at vi jevnlig sender ut nyhetsbrev på e-post a la det som ligger nedenfor, med siste nytt om fremdriften i prosjektet. Del gjerne lenken for påmelding: https://bit.ly/3cKSgNG