Endret: 22 nov 2019     Opprettet: 23 mai 2019

Merknader til nabovarsel for Sandaker senter

Alle beboere kan sende en skriftlig merknad til Hille Melbye Arkitekter AS, Hausmanns gate 16, 0182 Oslo. Epost: firmapost@hmark.no