Endret: 22 nov 2019     Opprettet: 13 sep 2019

Nytt fra styret oppdatert 4. november 2019

Her finner du siste nytt fra styret. Lenke til tidligere nytt fra styret finner du nederst på siden.

EL-bil ladding

Infrastruktur, 400 volts hovedtavle og ladebokser er ferdig montert, men vi venter på ny TRAFO fra Hafslund. På grunn av stor pågang hos Hafslund kan ikke ny TRAFO og nye høyspentbryter leveres før i uke 5 (månedsskifte januar/februar) neste år.

For å få igangsatt ladesystemet vil det bli montert en midlertidig trafo. Denne regner vi med kommer på plass ila. november måned. Det vil bli gitt nærmere orientering når vi har fått en fast dato fra HAFSLUND som må montere en ny strømmåler på den midlertidige trafoen.

Det vil bli gitt opplæring til beboere som har behov for dette.

Sykkelparkering:

Det nye sykkelrommet som er planlagt i garasjen er nå tømt. Borettslaget har fått økonomisk støtte fra Oslo kommune på 55 000 til etablering av nytt sykkelrom. Vi håper å bli ferdig med rommet inne utgangen av året.

Borettslaget hadde også søkt Oslo kommune om å gå bli med i et pilotprosjekt om sykkelparkering ute i depoer, men borettslaget ble ikke med valgt ut denne gangen.

Vindusmontering:

Vindunsmontering er nesten i rute, pr. 1. november var det 2 dagers forsinkelse noe som entreprenøren vil jobbe inn.  Forsinkelsene skyldes sen levering fra NORDAN.

Parkering av biler på borettslagets område

Styret har bedt trafikk-komiteen å komme med forslag til styret for å begrense trafikk og parkering av biler på borettslagets område. Videre forslag til tydeliggjøring av at man må vente med å kjøre til garasjeporten er lukket.

 

 

Nytt fra styret september 2019: /?nid=39432