Endret: 11 nov 2019     Opprettet: 18 jun 2018

Tillitsvalgte 2019-2020

Her finner du kontaktinformasjon til styremedlemmer og varamedlemmer, medlemmer i de ulike komiteene og oppgangstillitsvalgte

 

Styret

Navn

Åseng

Telefon

Mobiltlf

E-post

Leder

Asbjørn Hagerupsen

4 B

 

992 63 266

sbl444@online.no

Nestleder

Anne Haugen

2 C

 

476 33 397

ahannehaugen@gmail.com 

Styremedlem

Elin Grotnes

4 A

 

97061578

elin.grotnes@gmail.com

Styremedlem

Terje Løvold

8 C

 

905 62 960

terjloev@online.no

Styremedlem

Børre Thorkildsen

6 C

 

900 12 367

bwth@statsbygg.no

 

 

 

 

 

 

Varamedlem

Åse R D Andreassen

4 C

 

951 23 892

aaserda@online.no

Varamedlem

Hatem Mansour

2 A

 

900 83 272

hatem.mansour@gmail.com

Varamedlem

Maia Røren

4 B

 

916 96 836

maicathrine@gmail.com

Varamedlem

Silvana Sandulovic

8 A

 

474 40 252

silvanasandulovic@yahoo.com

 

 

Grøntkomite

Navn

Åseng

Telefon

Mobiltlf

E-post

Mette Sørli

8 A

                          

997 26 589

mette.soerlie@hotmail.com

Vigdis Martinsen

2 C

 

995 01954

 

Dagmara Lauritzen

6 C

 

932 27 912

dagissimo@hotmail.com

 

Silvana Sandulovic

8 A

 

474 40 252

silvanasandulovic@yahoo.com

 

Hege Brattlid

4 C

 

416 20 358

 

 

 

Trafikkomite

Navn

Åseng

Telefon

Mobiltlf

E-post

Trond Flaarud

4 A

 

413 87 719

 

Nicolai Røren

4 B

 

992 67 539

 

Jørgen Darre

 

 

 

 

Jørn Løseth

8 B

 

993 86 567

 

 

Geir Skarbø

2 A

 

915 95 013

 

 

 

Velferds-komite

Navn

Åseng

Telefon

Mobiltlf

E-post

Tone Cecilie Mohr

4 B

 

416 49

087

cecilie.mohr@gmail.com

Maia Røren

4 B

 

916 96 836

maicathrine@gmail.com

Monika Andersen

6 C

 

92 43 1881

Monica.andersen2@gmail.com

Tonje Misund-Asphaug

8 B

 

926 42 141

 

 

Inger Kristin Larsen

4 A

 

934 24 374

 

 

 

Valgkomite

Navn

Åseng

Telefon

Mobiltlf

E-post

Mette Sørli

8 A

 

997 26 589

mette.soerlie@hotmail.com

Erlend Sørensen

6 C

 

976 77 776

 

Hege Paalsrud

4 B

 

952 69 965

hegepalsrud@gmail.com

 

TELEFONLISTE FOR OPPGANGSTILLITSVALGTE

Åsengata 2

Oppgang

Navn

Telefon priv.

Mobiltelefon

 2 A

 2 B

 2 C

Geir Skarbø

Eden Kifle

Elisabet Grundt

 

 

915 95 013

928 19 832

934 11 963

 

Åsengata 4

Oppgang

Navn

Telefon priv.

Mobiltelefon

 4 A

 4 B

 4 C

 4 D

Inger Kristin Larsen

Hege Pålsrud

Aase Andreassen

Bjørnar Johansen

22 09 04 89

 

 

 

934 24 374

952 69 965

951 23 892

476 15 961

 

Åsengata 6

Oppgang

Navn

Telefon priv.

Mobiltelefon

 6 A

 6 B

 

6 C

Reidun E. Staalesen

Anne Lene K. Thorkildsen

Erlend Sørensen

 

 

 

992 23 246

 

481 76 491

976 77 776

 

Åsengata 8

   Oppgang

Navn

Telefon priv.

Mobiltelefon

  8 A

  8 B

  8 C

Mette Sørlie

Inger Løseth

Thore Pettersen

22 22 19 74

 

22 15 24 07

997 26 589

482 84 647

911 37 509

 

 

/?nid=39485/