Containere og iSekk - rutiner

Før container og/eller Isekk bestilles må vaktmester kontaktes.
Han hjelper til med å finne den mest hensiktsmessige plasseringen med tanke på at ferdselsveiene i borettslaget ikke må blokkeres.