HUSK AT ...

 

HUSK AT ………!

 

  • Søppel som hives i nedkastlukene skal kun være tørt husholdningsavfall. Søppelet må være forsvarlig pakket inn, slik at den fortsatt blir i posen når den når bunnen av sjakten. Hvis ikke dette blir fulgt, kan søppelsjaktene bli stengt. Kildesortering i grønne/blå plastposer. Bruk doble poser.

     

  • Større gjenstander, så som gamle møbler, kjøleskap, komfyrer, sportsutstyr og lignende må fjernes av beboerne selv. Det er strengt forbudt å plassere slik søppel i søppelrommene, se husordensreglenes § 6. Det kan heller ikke oppbevares utenfor egen loftsbod.

 

  • I garasjen er det bare lov å oppbevare 4 dekk på egen plass. Gamle rullestoler må hentes av NAV.

     

  • Esker, kartonger og lignende, kan/må skjæres opp og kastes i de containerne som er plassert utenfor hver oppgang og som er beregnet for kasting av papiravfall.