Endret: 23 nov 2019     Opprettet: 21 jan 2019

Servicekontakter og vakttjenester - behov for hjelp

Telefonliste over servicekontakter som andelseiere/beboere i borettslaget kan henvende seg til når det oppstår situasjoner hvor man har behov for hjelp.

Er behovet for hjelp akutt, så ring. Kan noe utsettes til neste dag, så gjør det.

VAKTTJENESTE VED BEHOV FOR ØYEBLIKKELIG HJELP

BOMILJØVAKTORDNING  Securitas

22 97 10 70  -  hele døgnet

Vannlekkasje, heisstans, problemer med garasjeport og annet som ikke kan vente til neste dag:

Telefon 815 555 85 – hele døgnet eller

vaktmester telefon 477 08 043 alle hverdager unntatt lørdag mellom kl 0700 -1500

Vaktmestertjenesten blir utført av ISS-landscaping.

ISS-landscaping vil, om nødvendig, ta kontakt med de firmaer borettslaget har serviceavtaler med.

ISS-landscaping har kontortid for beboere hver tirsdag mellom kl. 1800 – 1900.

Rekvisisjoner for postkasseskilt og systemnøkler kan fås i kontortiden, videre kjøp av nøkkelkort og parkeringskort. Betaling kun med bankkort.

Etter vannskade kontaktes: Forsikringsavd. i OBOS v/ Tlf. 22 86 56 60

Styreleder

Asbjørn Hagerupsen telefon 992 63 266, epost sbl444@online.no

Kontortid hver mandag kl.17.30-18.30.  Dersom kontoret er ubemannet, kan du ringe nummeret over.

Kan også kontaktes utenom kontortid, fortrinnsvis hverdager, utenom lørdag, mellom klokken 16.00 – 22.00

Problemer med  TV-mottak

Canal Digital Kabel TV AS Feilmeldingen Telefon 06090 mandag-fredag kl. 08.00 – 22.00 og lørdag-søndag kl. 10.00 – 22.00