7 nov 2019

REFUSJON AV EIENDOMSSKATT for 2016

REFUSJON AV EIENDOMSSKATT for 2016 

Bakgrunn

Høyesterett har konkludert med at tidspunktet for utskriving av eiendomsskatt i 2016 var for sent. Som følge av dette har Oslo kommune vedtatt å tilbakebetale hele eiendomsskatten for 2016, og en tredjedel av eiendomsskatten for 2017. Se også informasjonsbrev fra Kemnerkontoret i Oslo her: https://events.provisoevent.no/Files/Download//c37f2d3d-c73a-42ae-b48b-0ee8d1b31e82

Styret har gitt oppdrag til OBOS-forvaltning med å refundere pengene videre til de enkelte andelseierne, i samsvar med hva som ble krevd inn fra eierne iht. skatteseddelen i 2016 og 2017. 

Nåværende eiere

Andelseiere som har eid sin leilighet siden 2016/2017, vil få refundert beløpet de har betalt inn til boligselskapet for eiendomsskatt. (Hele beløpet for 2016 og en tredjedel av beløpet for 2017.) Vi vil refundere pengene til det kontonummeret eieren sist benyttet for å betale felleskostnader i 2019.

Utflyttere

For leiligheter som ble ilagt eiendomsskatt i 2016/2017, men hvor det siden har vært eierskifte, vil tilbakebetalt beløp for eiendomsskatt bli stående på boligselskapets konto. Dersom tidligere eiere på eget initiativ henvender seg til styret og krever refusjon av sin del av eiendomsskatten, kan OBOS bistå med dette.