Endret: 14 jan 2021     Opprettet: 13 jan 2021

Tillitsvalgte 2020 -2021

Tillitsvalgte 2020-2021

Her finner du kontaktinformasjon til styremedlemmer og varamedlemmer, medlemmer i de ulike komiteene og oppgangstillitsvalgte

 

Styret

Navn

Åseng

Telefon

Mobiltlf

E-post

Leder

Asbjørn Hagerupsen

4 B

 

992 63 266

sbl444@online.no

Nestleder

Anne Haugen

2 C

 

948 01 054

ahannehaugen@gmail.com 

Styremedlem

Elin Grotnes

4 A

 

97061578

elin.grotnes@gmail.com

Styremedlem

Silvana Sandulovic

8 A

 

474 40 252

silvanasandulovic@yahoo.com

Styremedlem

Børre Thorkildsen

6 B

 

900 12 367

bwth@online.no

 

 

 

 

 

 

Varamedlem

Åse R D Andreassen

4 C

 

951 23 892

aaserda@online.no

Varamedlem

Hatem Mansour

2 A

 

900 83 272

hatem.mansour@gmail.com

Varamedlem

Christin Torp

8 B

 

909 32 426

chritorp@online.no

Varamedlem

Jon Swaig Kolstad

6 C

 

936 25 975

jon.zwaig@gmail.com

 

 

Grøntkomite

Navn

Åseng

Telefon

Mobiltlf

E-post

Mette Sørli

8 A

                          

997 26 589

mette.soerlie@hotmail.com

Vigdis Martinsen

2 C

 

995 01954

vigdismartinsen55@gmail.com

Dagmara Lauritzen

6 C

 

932 27 912

dagissimo@hotmail.com

 

Silvana Sandulovic

8 A

 

474 40 252

silvanasandulovic@yahoo.com

 

Synnve Schølberg

8 B

 

900 47 419

synnves@online.no

 

 

Trafikkomite

Navn

Åseng

Telefon

Mobiltlf

E-post

Trond Flaarud

4 A

 

41318719

troflaa@online.no

Nicolai Røren

4 B

 

900 40

303

nicolair56@gmail.com

Jørgen Darre

4 B

 

93458786

jdarre@gmail.com

Jørn Løseth

8 B

 

993 86 567

jornloseth@hotmail.com

 

Geir Skarbø

6 B

 

915 95 013

geir@skarbo.net

  Kjeld Halvorsen 4 B   907 48 635 kjeldhal@online.no

 

 

Velferds-komite

Navn

Åseng

Telefon

Mobiltlf

E-post

Tone Cecilie Mohr

4 B

 

416 49

087

cecilie.mohr@gmail.com

Thore Pettersen

8 C

 

911 37 509

thore.pettersen@live.com

Erlend Sørensen

6 C

 

976 77 776

erlend.sorensen@gmail.com

Pål Morten Grande

4 C

 

988 52 256

palmortengrande@gmail.com

 

Inger Kristin Larsen

4 A

 

934 24 374

inger_kristin_l@hotmail.com

 

 

Valgkomite

Navn

Åseng

Telefon

Mobiltlf

E-post

Nina Due

6 C

 

988 90 825

ninadue@yahoo.no

Erlend Sørensen

6 C

 

976 77 776

erlend.sorensen@gmail.com

Hege Riis Giske

4 D

 

476 15 961

hege.riis.giske@live.com

TELEFONLISTE FOR OPPGANGSTILLITSVALGTE

Åsengata 2

Oppgang

Navn

Telefon priv.

Mobiltelefon

Epost

 2 A

 2 B

 2 C

Geir Skarbø

Eden Kifle

Vigdis Martinsen

 

 

915 95 013

928 19 832

995 01 954

geir@skarbo.net

edenkifle@hotmail.com

vigdismartinsen55@hotmail.com

 

Åsengata 4

Oppgang

Navn

Telefon priv.

Mobiltelefon

Epost

 4 A

 4 B

 4 C

 4 D

Inger Kristin Larsen

Hege Pålsrud

Aase Andreassen

Bjørnar Johansen

22 09 04 89

 

 

 

934 24 374

952 69 965

951 23 892

476 15 961

inger_kristin_l@hotmail.com

 

 

jbjornar@hotmail.com

 

Åsengata 6

Oppgang

Navn

Telefon priv.

Mobiltelefon

Epost

 6 A

 6 B

 

6 C

Kristine Espegren

Anne Lene K. Thorkildsen

Erlend Sørensen

 

 

 

993 83 943

 

481 76 491

976 77 776

 

 

annelene@bankpartner.no

erlend.sorensen@gmail.com

 

Åsengata 8

   Oppgang

Navn

Telefon priv.

Mobiltelefon

Epost

  8 A

  8 B

  8 C

Mette Sørlie

Inger Løseth

Thore Pettersen

22 22 19 74

 

22 15 24 07

997 26 589

482 84 647

911 37 509

 

ingerburmo@hotmail.com