Endret: 5 jul 2021     Opprettet: 13 jan 2021

Tillitsvalgte 2021 -2022

Tillitsvalgte 2021-2022

Her finner du kontaktinformasjon til styremedlemmer og varamedlemmer, medlemmer i de ulike komiteene og oppgangstillitsvalgte

 

Styret

Navn

Åseng

Mobiltlf

    E-post

Leder

Asbjørn Hagerupsen

4 B

992 63 266

 sbl444@online.no

Nestleder

Silvana Sandulovic

8 C

474 40 252

silvanasandulovic@yahoo.com

Styremedlem

Jonas Hjelme

8 B

934 58 534

 jonas.hjelme@gmail.com

Styremedlem

Tone Cecile Mohr

4 B

416 49 084

 cecilie.mohr@gmail.com 

Styremedlem

Børre Thorkildsen

6 B

900 12 367

 bwth@online.no

 

 

 

 

 

Varamedlem

Tonje Misund-Ashaug

4 C

926 42 141

tomias@gmail.com

Varamedlem

Hatem Mansour

2 A

900 83 272

hatem.mansour@gmail.com

Varamedlem

Jon Swaig Kolstad

6 A

936 25 975

jon.zwaig@gmail.com

 

 

Grøntkomite

 

 

Navn

Åseng

Mobiltlf

    E-post

Mette Sørlie

8 A

997 26 589

mette.soerlie@hotmail.com

Dagmara Lauritzen

6 C

932 27 912

dagissimo@hotmail.com

Silvana Sandulovic

8 A

474 40 252

silvanasandulovic@yahoo.com

Synnve Schølberg

8 B

900 47 419

synnves@online.no

 

 

Trafikkomite

 

Navn

Åseng

Mobiltlf

    E-post

Nicolai Røren

4 B

90040303

nicolair56@gmail.com    

Jørgen Darre

4 B

93458765

jdarre@gmail.com

Jørn Løseth

8 B

993 86 567

jornloseth@hotmail.com

Geir Skarbø

6 B

915 95 013

geir@skarbo.net

Kjeld Halvorsen 4 B 907 48 635

kjeldhal@online.no

 

 

Velferds-komite

 

 

Navn

Åseng

Mobiltlf

    E-post

Tone Cecilie Mohr

4 B

416 49 087

cecilie.mohr@gmail.com      

Hege Pålsrud

4 B

952 69 965

hegepalsrud@gmail.com

Elin Grotnes

4 A

970 61 578

elin.grotnes@gmail.com

Inger Kristin Larsen

4 A

934 24 374

inger_kristin_l@hotmail.com

Kathrine Karlsen 6 B 970 86 149 kathrine.ka@gmail.com

 

 

Valgkomite

Navn

Åseng

Mobiltlf

    E-post

Nina Due

6 C

988 90 825

ninadue@yahoo.no

Pål Morten Grande

6 C

988 52 256

pal-morten.grande@enebakk.kommune.no

Hege Riis Giske

4 D

476 15 961

hege.riis.giske@live.com

TELEFONLISTE FOR OPPGANGSTILLITSVALGTE

Åsengata 2

Oppgang

Navn

Mobiltelefon

    Epost

 2 A

 2 B

 2 C

 

Eden Kifle

                                           

 

928 19 832

 

 

edenkifle@hotmail.com                   

 

 

Åsengata 4

Oppgang

Navn

Mobiltelefon

Epost

 4 A

 4 B

 4 C

 4 D

Inger Kristin Larsen

Hege Pålsrud

Aase Andreassen

Bjørnar Johansen

934 24 374

952 69 965

951 23 892

476 15 961

inger_kristin_l@hotmail.com

hegepalsrud@gmail.com

aaserda@online.no

jbjornar@hotmail.com

 

Åsengata 6

Oppgang

Navn

Mobiltelefon

    E-post

 6 A

 6 B

 6 C

Kristine Espegren

Anne Lene K. Thorkildsen

Erlend Sørensen

 

993 83 943

481 76 491

976 77 776

 

kristina.espegren@gmail.com

annelene@bankpartner.no

erlend.sorensen@gmail.com

 

Åsengata 8

   Oppgang

Navn

Mobiltelefon

    E-post

  8 A

  8 B

  8 C

Mette Sørlie

Anette Borge

Thore Pettersen

 

482 84 647

451 14 202

911 37 509

 

mette.soerlie@hotmail.com

borge.anette@gmail.com

thore.petterson@live.no